خبرهای سایت

Picture of سید مرتضی نجیبی
برگزاری اولین دوره از سری کارگاه‌های آمار در علوم شناختی از آبان‌ما 1395
by سید مرتضی نجیبی - Saturday, 1 Aban 1395, 4:40 PM
 
 اولین دوره کارگاه آمار پیشرفته در علوم شناختی توسط تیم سدا و به همت پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی و حمایت ستاد علوم شناختی در آبان‌ماه برگزار می‌شود. مواد کارگاه، آزمون‌ها و اطلاع‌رسانی‌های دیگر برای شرکت کنندگان در کارگاه از طریق این سامانه انجام خواهد پذیرفت. 

 سدا، تیم تحلیل علمی داده‌ها

Picture of مدیر  سامانه
دریافت ایمیل در اسپم
by مدیر سامانه - Monday, 26 Bahman 1394, 12:32 AM
 

نکته مهم: برخی از ایمیل‌های تایید ثبت‌نام جدید در وبسایت ممکن است به پوشه اسپم منتقل شده باشد. خواهشمند است پس از ثبت‌نام پوشه اسپم ایمیل خود را نیز بررسی نمایید.