خبرهای سایت

دریافت ایمیل در اسپم

 
عکس مدیر  سامانه
دریافت ایمیل در اسپم
از مدیر سامانه در دوشنبه، 26 بهمن 1394، 12:32 صبح
 

نکته مهم: برخی از ایمیل‌های تایید ثبت‌نام جدید در وبسایت ممکن است به پوشه اسپم منتقل شده باشد. خواهشمند است پس از ثبت‌نام پوشه اسپم ایمیل خود را نیز بررسی نمایید.